Windows NTP configuratie aanbevelingen

In Windows bevelen we volgende configuratie aan ivm het NTP (time) protocol. (zie Wikipedia artikel voor algemene informatie over NTP amplication attacks).

Windows Server 2008/2012

Zorg ervoor dat de Windows Time service opgestart is en op Automatic ingesteld staat.
Open een elevated command prompt, en voer het volgende uit;

w32tm /config /manualpeerlist:time.connexeon.com /syncfromflags:manual /update
w32tm /query /status

Je krijgt vervolgens een output als volgt (niet altijd onmiddellijk, probeer enkele minuten later opnieuw als je de verwachte output niet ziet);

Leap Indicator: 0(no warning)
Stratum: 3 (secondary reference - syncd by (S)NTP)
Precision: -6 (15.625ms per tick)
Root Delay: 0.0425720s
Root Dispersion: 0.0448760s
ReferenceId: 0x559E6C97 (source IP: 85.158.108.151)
Last Successful Sync Time: 30/09/2014 23:01:11
Source: time.connexeon.com
Poll Interval: 9 (512s)

Windows Server 2003

Open een command prompt en voer het volgende uit

w32tm /config /manualpeerlist:time.connexeon.com /syncfromflags:manual /update
net time /querysntp

Je krijgt vervolgens een output als volgt;

The current SNTP value is: time.connexeon.com
The command completed successfully.