Network Time Protocol (NTP) instellingen

Op ons netwerk dient u volgende NTP server in te stellen ; time.connexeon.com.
Communicatie met andere NTP-servers wordt om veiligheidsredenen geblokkeerd (zie Wikipedia artikel voor algemene informatie over NTP amplication attacks).