21 Oct 2009 – Outage LCL Antwerpen

Nederlandse versie

Door een korte stroomstoring in LCL Antwerpen waren er algemene problemen vanaf 17h05. Omstreeks 17h40 waren de meeste problemen verholpen. Een kleine groep klanten was langer getroffen door een probleem met een deel van de shared firewalls. De laatste problemen waren omstreeks 18h30 verholpen.

De oorzaak van het probleem bevindt zich bij 1 van de 3 UPS-en, waar een probleem werd vastgesteld. De UPS die het probleem veroorzaakte werd buiten dienst genomen. Hoe 1 falende UPS impact kon hebben op de gehele stroomtoevoer wordt de komende dagen verder onderzocht. Zodra er meer nieuws over de oorzaak is, wordt deze post geüpdatet.

Update

LCL plant een onderhoud op donderdag 5 november 2009 tussen 23h en 4h. Het onderhoud heeft te maken met het incident van 21 oktober waarbij een UPS faalde en deze buiten dienst genomen werd. Men zal nu de UPS opnieuw aansluiten. Hoewel alle mogelijk maatregelen genomen zijn om een nieuwe storing te voorkomen, bestaat er een kleine kans dat dit onderhoud opnieuw een onderbreking tot gevolg heeft.

Update

De heringebruikname van de UPS werd succesvol afgerond.

English version

 A short power cut in LCL Antwerp caused general problems starting at 17h05. Around 17h40, most problems were solved. A small group of customers was affected longer because of a problem with some shared firewalls. The latter problems were solved around 18h30.

The power cut was caused by 1 of the 3 UPSes that failed briefly. The UPS that caused the problem was taken out of service. How a single UPS failure could impact on the entire power supply will be further examined in the next coming days. We will update this post when we get more information.

Update

LCL planned a maintenance on Thursday November 5th between 23h and 4h. The maintenance is related to the incident on October 21st; a failing UPS was taken out of service. This UPS will be put back into service during this maintenance. Although all possible precautions will be taken, there is a small possibility that this action might cause a new interruption.

Update

The reinstatement of the UPS has been successfully completed.