.xxx registry plant zeer streng beleid

ICM, de toekomstige .xxx-registry, tekent binnenkort zijn contract met ICANN. Eens dit in orde is, wordt ICM verantwoordelijk voor het beheer van de .xxx-extensie. Er wordt nu al volop gewerkt aan een beleid voor het registreren van een domeinnaam onder .xxx en ICM werkt duidelijk aan een zeer streng beleid. Logo .xxx tld

1/ Strenge identiteitscontrole
ICM zal de identiteit van iedereen die een .xxx-naam wenst te registreren grondig controleren. Hoogstwaarschijnlijk zullen ze hiervoor gaan samenwerken met een derde partij die de opdracht zal krijgen te verifiëren of de data die in de Whois-informatie worden opgegeven, overeenstemmen met een daadwerkelijk persoon. Ook e-mailadressen en IP-adressen zullen gecontroleerd worden. Deze regels worden uitgetekend om cybersquatting tegen te gaan maar impliceren natuurlijk ook dat de registry alle informatie kent over de eigenaar van een domeinnaam. Bij andere gTLD’s is dit niet het geval.

2/ Bijzonder snelle schorsing
Uiteraard houdt ICM er rekening mee dat er klachten zullen binnenlopen van mensen die vinden dat hun merknaam geschonden wordt indien een ander persoon deze naam onder het .xxx-domein registreert. Bij andere gTLD’s kan deze persoon in kwestie dan een procedure opstarten om de registrant aan te klagen. Dit is een methode die vaak veel tijd vraagt. ICM heeft beslist dat zij veel korter op de bal willen spelen en zij introduceren de ‘Rapid Takedown’. Dit betekent dat wanneer ICM een e-mail ontvangt waarin iemand claimt dat zijn merknaam (bv cocacola.xxx) of een variatie hierop(cocaocla.xxx)  geschonden wordt en dat de persoon die de naam onder het .xxx-domein geregistreerd heeft ter kwader trouw handelt een speciaal team dit onmiddellijk zal verifiëren. Indien zij de aanklacht gegrond achten, zal de naam binnen de 48u gedeactiveerd worden.

3/ Beperkt aantal klachten tegen u
ICM wil duidelijk niet dat cybersquatters de nieuwe extensie gaan misbruiken. Daarom zal één van hun beleidsregels inhouden dat indien een bepaalde cybersquatter een aantal klachten achter zijn naam krijgt, deze persoon definitief verboden zal worden om nog .xxx domeinnamen te registreren. Momenteel is het nog niet duidelijk hoeveel trade mark schendende domeinnamen je mag registreren vooraleer je verbannen wordt. Het is dus uiterst belangrijk voor toekomstige .xxx-registrants dat zij zorgen dat hun portfolio van .xxx domeinnamen dergelijke namen niet bevat. Als ze verbannen worden, verliezen ze namelijk hun hele portfolio. Dus ook de namen die eigenlijk geen merknaam schonden.

4/ Bijkomende restricties
Als je niet actief bent in de porno-industrie kan je in principe geen werkende .xxx-naam registreren. Je kan echter wel je naam laten blokkeren onder .xxx (zonder dat hij zal werken). Daarmee voorkom je dus dat iemand anders uw (gekende) naam onder .xxx  zou gebruiken om te verwijzen naar een website waar je liever niets mee te maken hebt. Zo zit bijvoorbeeld Studio100 niet te wachten tot iemand studio100.xxx registreert om naar een andere website te verwijzen. Dit impliceert echter wel dat je als bekend merk dat niets met de porno-industrie te maken heeft gedwongen wordt om je naam alsnog onder het .xxx-domein te registreren. De registry begrijpt echter wel dat deze merkhouders niet zitten wachten om per jaar het volledige bedrag voor een .xxx-naam te betalen gewoon om te voorkomen dat iemand anders hun naam zou gebruiken. Daarom overwegen ze dan ook om het registreren van dergelijke namen goedkoper aan te bieden. Als je je naam enkel registreert om hem te blokkeren zou je dus minder moeten betalen dan voor een naam die je effectief wenst te gebruiken.

Uiteraard ga je dan speculanten hebben die aan deze goedkopere prijs namen gaan registreren in de hoop ze dan door te verkopen. Je loopt dus het risico dat iemand een naam registreert om hem vervolgens te blokkeren in de hoop dat hij/zij deze naam vervolgens kan doorverkopen aan iemand die de naam wel actief wenst te gebruiken. De registry heeft dit echter reeds ingecalculeerd. Het is steeds mogelijk om een geblokkeerde .xxx-naam op te zeggen. De naam wordt dan beschikbaar voor registratie maar vanaf dan geldt het first come, first served principe. Het is dus niet mogelijk een geblokkeerde naam te gaan verkopen aan iemand die hem daarna actief wenst te gaan gebruiken.

Bron: TLD SourCe