DNS.be beheerder van .vlaanderen

Vandaag wees de Vlaamse overheid de concessie voor het beheer van de gTLD (generic Top Level Domain) .vlaanderen toe aan DNS.be. DNS.be ziet in het beheer van .vlaanderen een mogelijkheid om haar missie te versterken door het toegankelijker maken van het internet en het aanmoedigen van het gebruik ervan.

De beheerder van 1,25 miljoen .be-domeinnamen wordt de partner van de Vlaamse overheid die via dat project burgers, bedrijven en verenigingen de kans wil geven om hun naam of merk te registreren en te koppelen aan Vlaanderen.

DNS.be zal het aanvraagdossier voor ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) opmaken en indienen, alsook na de goedkeuring gedurende 10 jaar de technische en commerciële exploitatie voor haar rekening nemen. De formule die voor het partnership werd gekozen, is die van de concessie van diensten. De timing die ICANN vooropstelt voor het verwerken van de aanvraagdossiers zal bepalen wanneer het reserveren van een .vlaanderen-domeinnaam kan starten.