Migratie mailserver 85.158.106.141

Klanten waarvan de e-mail wordt gehost op de server met IP 85.158.106.141 zullen de komende dagen worden verplaatst naar een nieuw mailsysteem. Voor de meeste gebruikers zal deze aanpassing niet merkbaar zijn, maar in sommige gevallen kan echter een kleine configuratieaanpassing nodig zijn, zie hieronder. Er wordt ook een nieuwe, verberterde webmail interface geïntroduceerd.

Als u een andere inkomende mailserver (POP, IMAP of webmail adres) gebruikt dan mail.uwdomein.be (niet letterlijk uwdomein.be, maar uw eigen domein), vervang dit dan door mail.uwdomein.be of mail01.srv.connexeon.net.

Hoewel verdere herconfiguratie normaal gezien niet nodig is, kan u hier gedetailleerde instructies vinden over hoe e-mail te configureren: Connexeon E-mail